Co zrobić w przypadku otrzymania długu

Pordnik

Bardzo częstym zjawiskiem jest niewiedza rodziny i bliskich na temat zadłużeń zmarłego krewnego lub przyjaciela, jednak po czasie podczas zapoznawania się z testamentem osoby zmarłej wychodzi na jaw, że posiada ona niespłacone pożyczki, kredyty bądź inne długi oprócz majątku pieniężnego i nieruchomości mieszkalnej. Osoby te są spadkobiercami nie tylko
wartości materialnych, ale także są zobowiązani do spłaty zadłużeń zmarłego. Co powinny zrobić w tym wypadku osoby dziedziczące obciążony spadek?

Prawo przejmowania majątku po zmarłym a dług w instytucji pożyczkowej. Czy dziedziczy się zadłużenie?

Zmarłe osoby, które nie uregulowały wszystkich spraw finansowych przed śmiercią, nie powodują ich anulowania po śmierci. Regulacja zadłużenia jest obowiązkiem, który jest zawarty w dokumentach prawnych Polski. Prawo mówi wyraźnie, iż długi osoby zmarłej są przejmowane zgodnie z zasadami dziedziczenia wraz z przedmiotami o wartości materialnej takich jak sprzęty, gotówka czy też nieruchomości.

Kto dziedziczy długi po zmarłym?

W myśl tych przepisów długi może odziedziczyć dziedzic testamentowy, zatem osoba ujęta w ostatniej woli (popularnym Testamencie) spisanym przez zmarłego (do dziedziczenia uprawnione są także osoby małoletnie, osoby fizyczne, dzieci jeszcze nie narodzone, korporacje, organizacje charytatywne lub inne struktury, na które został przepisany majątek zmarłego) bądź dziedzic zgodnie z ustawami (gdy zmarły nie zawarł pisemnego testamentu spadkobiercami, zostaje rodzina: mąż/żona, dzieci, wnuki, rodzeństwo, dziadkowie bądź też dalsi krewni i potomkowie w zależności od żywotu). Co można zrobić w przypadku gdy odziedziczymy zadłużenie w instytucji pozabankowej? Istnieje kilka wariantów wyjścia z tej sytuacji.

Dług jest przydzielany po zajęciu odziedziczonego majątku.

Jeżeli w określonym odstępie czasowym spadkobierca nie odrzuci ani nie przyjmie spadku, jest on przydzielany wbrew woli dziedziczącego. Zadłużenie może być przyznane po odliczeniu dziedziczonego majątku bądź daje wybór spadkobiercy, w jakiej formie będzie on opłacał daną kwotę pieniężną. Wierzyciel ma możliwość przejęcia osobistą część posiadanych dóbr spadkobiercy, gdyż odziedziczone przedmioty/nieruchomości lub zadłużenia stają się jego własnością. Wierzyciel stosuje tą metodę, zwłaszcza gdy odziedziczone rzeczy materialne są trudne do sprzedania.

Zrzeczenie się dziedziczenia.

Dziedzic jest całkowicie uprawniony do zrzeczenia się przypisanego mu spadku w zezwolonym do tego okresie czasowym, nawet, podczas gdy osoba jeszcze nie zmarła. Czynność odbywa się w obecności notariusza i akt ten w pełni odrzuca obowiązek dziedziczenia, jednak po śmierci osoby jest to dalej możliwe przed sądem, bądź również przed notariuszem. Spadek automatycznie przechodzi na kolejną osobę, którą określają polskie ustawy i jeżeli znajduje się w nim zadłużenie, obciąża on następców i nie ulega anulowaniu.

Co dzieje się w razie dobrowolnego przejęcia zadłużonego spadku?

W tym przypadku osoba dziedzicząca ma obowiązek uregulowania określonej kwoty pieniężnej w danym przedziale czasowym, który ustala wierzyciel. Podczas gdy spadek dziedziczy więcej niż jedna osoba, mogą one między sobą ustalić warunki spłacania, gdyż wierzyciela interesuje jedynie otrzymanie wymaganej kwoty. Po odkładaniu spłaty odsetki długu nieustannie rosną.

Pomoc instytucji pozabankowych.

Gdy dług okazuje się skomplikowany do samodzielnego spłacenia, warto sięgnąć po pomoc renomowanych firm oferujących pożyczki bądź potocznie zwane „chwilówki”.

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments