Ile kosztuje kredyt hipoteczny - całkowite koszty kredytowania

Ile kosztuje kredyt hipoteczny – całkowite koszty kredytowania

Polecane i promocje

Chcąc wziąć hipoteczny-dla-rolnika/">kredyt hipoteczny, trzeba liczyć się z kosztami, które powiększą nasze zadłużenie wobec banku. Pozornie wydaje się, że decydują o nich wyłącznie odsetki wynikające z oprocentowania oraz prowizja za udzielenie kredytu. Tak naprawdę jednak na całkowite koszty kredytowania składa się znacznie więcej rozmaitych opłat, o których warto wiedzieć przed zaciągnięciem zobowiązania.

Większość osób przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny wnikliwie porównuje oferty banków, aby wybrać tę najtańszą. W tym celu najczęściej zwraca się uwagę na oprocentowanie i prowizję, gdy tymczasem na całkowity koszt kredytu hipotecznego składają się wszelkiego rodzaju inne obciążenia związane bezpośrednio z umową, czyli opłaty, marże i prowizje dodatkowe, a także koszty ubezpieczenia.

Odsetki i prowizja

Najważniejsze parametry, które decydują o tym, ile kosztuje hipoteczny-dla-rolnika/">kredyt hipoteczny, to oprocentowanie i prowizja. To te dwa elementy zazwyczaj powiększają raty kredytu, które składają się z części kapitałowej i odsetkowej. Warto przy tym wspomnieć, że raty mogą być równe lub malejące – ich wybór także wpływa na ogólny koszt kredytu, który jest z reguły niższy w przypadku rat malejących.

Oprocentowanie składa się z dwóch części – stałej marży banku oraz zmiennej stawki WIBOR. O ile marża jest negocjowalna, o tyle na wartość WIBOR kredytobiorca nie ma żadnego wpływu.

Prowizja banku za udzielenie kredytu – jest to opłata jednorazowa określana jako procent od wartości kredytu (zwykle wynosi około 2%, ale równie dobrze może nie być w ogóle naliczana). Może być pobierana z góry lub doliczana do kwoty kredytu i spłacana w ratach.

Opłaty dodatkowe i okołokredytowe

W umowie mogą znaleźć się zapisy mówiące o dodatkowych opłatach, które w konsekwencji powiększą całkowity koszt kredytu hipotecznego. Mogą być nimi na przykład:

  • opłata przygotowawcza związana z przygotowaniem umowy i uruchomieniem środków,
  • opłata za przyznanie kredytu,
  • opłata rekompensacyjna za wcześniejszą spłatę kredytu,
  • opłata za wycenę nieruchomości (wiele banków oferuje taką usługę, ale niektóre akceptują operat szacunkowy dostarczony przez klienta).

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie jest ważnym elementem, który powiększa koszt kredytu hipotecznego. Jest to przede wszystkim ubezpieczenie nieruchomości, które jest obowiązkowe (wynika z rekomendacji KNF). W przypadku nieposiadania wkładu własnego w wymaganej wysokości stosowane jest ubezpieczenie wkładu własnego. Dość często spotykane jest również ubezpieczenie pomostowe, które obowiązuje od momentu zawarcia umowy do ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości. Ma ono zazwyczaj formę czasowo zwiększonej marży, co w oczywisty sposób zwiększa całkowite koszty kredytowania. Czasami są one dość spore, jeśli kredyt dotyczy nieruchomości na rynku pierwotnym, gdzie na ustanowienie hipoteki trzeba czekać nawet kilka miesięcy.

Dodatkowo wiele banków wymaga wykupienia innych ubezpieczeń ochronnych np. na życie, czy od utraty pracy, które również powiększają koszt kredytu hipotecznego i wysokość miesięcznych rat.

Opłaty notarialne i sądowe

Opłaty notarialne oraz sądowe, a także podatek od czynności cywilno-prawnych związany z zakupem nieruchomości nie są wliczane w całkowity koszt kredytu hipotecznego, ale należy o nich pamiętać, ponieważ ponosi je kredytobiorca.

Co ważne, do rzeczywistych kosztów kredytu hipotecznego nie wliczają się nie tylko koszty związane z zabezpieczeniem kredytu, ale także opłaty za prowadzenie rachunku, czy też opłaty wynikające z niewywiązywania się przez kredytobiorcę z warunków umowy. Mają one po prostu znaczenie marginalne i nie są związane bezpośrednio ze spłatą zobowiązania.

Do czego służy kalkulator kredytu hipotecznego?

Jeżeli dopiero planujemy zaciągnąć zobowiązanie, możemy samodzielnie sprawdzić koszty kredytowania. Wystarczy skorzystać z dostępnego za darmo kalkulatora kredytu hipotecznego online. Jest to narzędzie służące do obliczania kosztów i raty według określonych parametrów, a także porównania ofert. Po wpisaniu wysokości zobowiązania oraz okresu jego spłaty kalkulator kredytu hipotecznego obliczy całkowity koszt jego zaciągnięcia i miesięczną ratę w kilku bankach. Oprócz tego powinien wyświetlić przy każdej ofercie, ile wynosi oprocentowanie, prowizja i RRSO kredytu.

W ten sposób można poznać jedynie orientacyjne koszty kredytowania, bez uwzględnienia opłat dodatkowych i ubezpieczenia. Mimo to jest to użyteczne narzędzie pomagające znaleźć najkorzystniejszą ofertę.

Na koniec warto wspomnieć, że niektóre opłaty i prowizje można negocjować z bankiem w trakcie ubiegania się o hipoteczny-dla-rolnika/">kredyt hipoteczny. Możliwość taka w dużym stopniu zależy od zdolności kredytowej wnioskodawcy, ale też od podejścia banku.