Obywatelstwo Polskie

Obywatelstwo Polskie Kalisz Pomorski

PRACA

W chwili wejścia Polski do Grup Europejskiej polskie obywatelstwo dla wielu cudzoziemców nabrało szczególnej wartości. Wszystko poprzez to, że człowiek Polski posiada moc wjeżdżać bez kontroli granicznych do wszelkich państw strefy Schengen. Znaczy to, że mając polski dowód osobisty można bez przeszkód podróżować, a co ważniejsze – iść na placu Unii Europejskiej.

Obywatelstwo Polskie Mirosławiec

Obywatelstwo polskie – uznanie za obywatela polskiego
Znacznie najłatwiej, bowiem w sposobie administracyjnym, wystąpić można o przyznanie za obywatela polskiego. Istnieje mało możliwości, jak można wykorzystać taką procedurę, mówi o niej całkowicie Art. 30 ust. 1 Ustawy o obywatelstwie polskim. Obywatelstwo Polskie Mirosławiec

1. O uznanie obywatelstwa może spotkać cudzoziemiec, który przebywa w Polsce minimum rok na zasadzie dania na pobyt były uzyskany w kontraktu z posiadaną Kartą Polaka lub polskim pochodzeniem. Najczęściej o Kartę Polaka są osoby z naszymi korzeniami, które stoją na obszarze byłego Związku Radzieckiego, często na Ukrainie, Białorusi albo na Litwie.

2. Jeśli cudzoziemiec przebywa zawsze na miejscu Polski, natomiast jego pobyt składa się na prawu na osiedlenie się, daniu na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich czyli na zasadzie prawa stałego pobytu, dodatkowo może nastąpić o uznanie obywatelstwa. Osoba starająca się o obywatelstwo pragnie mieć mocne i stałe źródło dochodu oraz tytuł prawny do mieszkania/domu. Spośród tego trybu skorzystać mogą również cudzoziemcy, którzy mieszkają co nieco od 3 lat w stosunku małżeńskim z Polakiem/Polką albo nie posiadają żadnego obywatelstwa. Obywatelstwo Polskie Mirosławiec

3. O przyznanie za obywatela polskiego mogą starać się goście ze stanem uchodźcy, którzy bywają w Polsce minimum 2 lata oraz zajmują uprawnienie do osiedlenie się.

4. Za obywatela polskiego może zostać także uznane dziecko, którego rodzic jest obywatelem Polski lub pozostaje na miejscu RP na zasadzie dania na osiedlenie się czy jest moc stałego pobytu, i pozostały rodzic, który nie ma obywatelstwa polskiego wyraził zgodę na uznanie dziecka za obywatela naszego świecie. Podobnie wygląda sytuacja, gdy samemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie oraz była się o przyznanie za obywatela polskiego naszego dziecka.

5. Wystąpić o uznanie obywatelstwa może również cudzoziemiec, który legalnie gości w Polsce nieprzerwanie od minimum 10 lat oraz potrafi danie na osiedlenie się, danie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu i potrafi solidne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do pokoju mieszkalnego. Obywatelstwo Polskie Mirosławiec

Zdanie na obywatela polskiego – procedura
Wniosek o przyznanie za obywatela polskiego wraz ze zdjęciem skupia się do wojewody, który jest dodatkowo pierwszą instancją postępowania. Zwykle – jeśli efekt jest dokładnie prawny i zapewniony dokumentami – z powodzeniem za obywatela polskiego nie ma kłopotu. Wojewoda może odrzucić wniosek tylko to, gdy uzna, razem z ustawą, że nadanie obywatelstwa wnioskodawcy może istnieć zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa albo ochrony zaufania i układu publicznego. Co istotne, jako że stanowi ostatnie forma administracyjna, myślącym o przyznanie za Polaka przysługuje odwołanie od decyzji wojewody do innej instancji, którą jest MSWiA. Ostateczną podróż do przyjęcia obywatelstwa zamyka negatywne orzeczenie sądu administracyjnego, do którego można odwołać się od negatywnej decyzji MSWiA.

Za wydanie opinii o uznaniu za obywatelstwa polskiego zapłacić trzeba 219 złotych (jeśli wojewoda wyda negatywną decyzję, kwota obecna stanowi zwracana).

Uzyskanie obywatelstwa polskiego – wniosek do Prezydenta RP
Bardzo trudniej uzyskać obywatelstwo polskie wchodząc do Prezydenta RP o jego przyjęcie. I owo nie właśnie dlatego, że decyzja Prezydenta RP jest niezaskarżalna i ostateczna, lecz także dlatego, że nie ma podstaw prawnych, które wymagają prezydentowi wydanie zgody na uznanie obywatelstwa w danym czasie. Zwykle procedura – od złożenia wniosku do jego znaczenia – może żyć nawet rok. Z dodatkowej jednak części ta ścieżka do naszego obywatelstwa jest dostępniejsza dla tych, którzy nie legitymują się odpowiednio długim legalnym pobytem w polskim regionie, a z dalekich przyczyn chcą gościć się obywatelami Polski. Obywatelstwo Polskie Mirosławiec

Kto może nastąpić o obywatelstwo polskie?
Wnioski o danie obywatelstwa polskiego można produkować w końcu (do wojewody w środowisku zamieszkania) lub poprzez polskie konsulaty za granicą. W współczesnym faktu trzeba wyszkolić się na konkretne koszty – złożenie wniosku kosztuje 360 euro. Do tego powinien doliczyć koszty tłumaczenia dokumentów, ich uwierzytelnienia oraz notarialnego uwierzytelnienia podpisów.

Uwaga: Jeśli składający dokumenty o obywatelstwo polskie posiadają dzieci w wieku od 16 do 18 lat, to dzieci też muszą wyrazić zgodę na zmianę obywatelstwa, w przypadku młodszych dzieci zgoda taka nie jest wymagana.

Obywatelstwo Polskie Mirosławiec

Obywatelstwo polskie – jakie dokumenty trzeba przygotować
Osoba starająca się o uznanie obywatelstwo musi przygotować szereg dokumentów. Oprócz wniosku, kolorowego zdjęcia, będą wtedy m. in danie na pobyt stały, paszport, dokumenty potwierdzające trwałe i regularne dochody, zaświadczenie o około do pokoju (wystarczy np. umowa najmu), opinia o daniu Karty Polaka (gdyby taka jest), statusu uchodźcy (jeśli został nadany), akty urodzenia i małżeństwa wydane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego.

Osoby starające się o nadanie obywatelstwa we skutku muszą uzasadnić, dlaczego chcą osiągnąć polskie obywatelstwo.

Uwaga: Wśród dokumentów, które powinien złożyć we sądzie należy również przedstawić zaświadczenie o nauk języka polskiego na poziomie B1 – wynika to więcej cudzoziemców, obywateli unijnych ze stanem rezydenta długoterminowego. Certyfikat musi zostać wydany przez Państwową Komisję do sytuacji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Praktyka pokazuje, że to drink z warunków, które najtrudniej spełnić cudzoziemcom. Obywatelstwo Polskie Mirosławiec

Zobacz również Obywatelstwo Polskie jak uzyskać?

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments